برگزاری کلاس داوری درجه ۲ ژیمناستیک هنری آقایان در استان مازندران
برگزاری کلاس داوری درجه ۲ ژیمناستیک هنری آقایان در استان مازندران

برگزاری کلاس داوری درجه ۲ ژیمناستیک هنری آقایان در استان مازندران

برگزاری کلاس داوری درجه ۲ ژیمناستیک هنری آقایان در استان مازندران
– زمان: ۵ الی ۸ بهمن ۱۳۹۸
– مدرس : حمیدرضا هاشمی
– مکان: دانشکده فنی شهرستان ساری
هیات ژیمناستیک استان مازندران به عنوان میزبان کلاس داوری درجه ۲ ژیمناستیک هنری مردان با اهدای تندیسی از استاد حمیدرضا هاشمی مدرس محترم این دوره تقدیر نمود